Βle Calendar 2020

  • Πατώντας το όνομα του brevet βλέπετε τη διαδρομή σε openrunner.

  • Πατώντας την "Εκκίνηση" μπορείτε να δείτε τον τόπο της εκκίνησης.

  • Πατώντας το "Roadbook" μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το αντίστοιχο φύλλο διαδρομής

  • Στη στήλη "πληροφορίες" εφόσον φαίνεται η λέξη "εδώ" μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες για την εκδήλωση