top of page

Κανόνες συμμετεχόντων

Ποινές παραβατών

Κανόνες διοργανωτών

 

Κανόνες για διοργανώσεις από 200 χιλιόμετρα έως 1000 χιλιόμετρα

 

Άρθρο 1: Μόνο η λέσχη Audax Parisien μπορεί να εγκρίνει επίσημα παγκοσμίως  αυτά τα γεγονότα. Η ACP καταγράφει όλα τα brevets. Κάθε brevet λαμβάνει έναν αριθμό πιστοποίησης. Αυτά έχουν εκχωρηθεί χρονολογικά με βάση το χρόνο της παραλαβής. Η ACP έχει πιστοποιήσει όλα τα brevets από την έναρξή τους, το 1921.

 

Άρθρο 2: Τα brevets είναι ανοικτά σε κάθε ερασιτέχνη ποδηλάτη, ανεξάρτητα της σχέσης του με την ποδηλασία, που καλύπτεται από ασφάλιση. Κάθε ποδηλάτης κάτω από την ηλικία των 18 ετών πρέπει να έχει τη συγκατάθεσή του κηδεμόνα ή του νομικού προστάτη του.

  Οποιασδήποτε μορφής όχημα που η κινητήρια δύναμή του είναι ο άνθρωπος, είναι αποδεκτή. Ο μόνος όρος είναι ότι το όχημα πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά από τον αναβάτη.

 

Άρθρο 3: Για να συμμετάσχει κάποιος ποδηλάτης σε ένα brevet πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα εγγραφής και να καταβληθεί ένα τέλος εγγραφής, το οποίο καθορίζεται από τον διοργανωτή της εκδήλωσης. Σε ορισμένες χώρες, πρέπει να υπογράφεται αποποίηση ευθυνών.

 

Άρθρο 4: Κάθε ποδηλάτης θα πρέπει να καλύπτεται από ασφάλιση αστικής ευθύνης, είτε από ομαδικό συμβόλαιο, είτε από προσωπικό συμβόλαιο. Ένας ποδηλάτης πρέπει να αποδεικνύει την ασφάλισή του μέσω μιας κάρτας μέλους ή ενός αυθεντικού πιστοποιητικού. Αν ο διοργανωτής δεν προτείνει κάποια επί τόπου ασφάλιση αστικής ευθύνης, τότε οι μη ασφαλισμένοι ποδηλάτες δεν θα ξεκινούν.

 

Άρθρο 5: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κάθε ποδηλάτης θεωρείται ότι είναι σε προσωπική διαδρομή. Ο ποδηλάτης πρέπει να οδηγεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα κυκλοφορίας και να τηρεί όλα τα σήματα κυκλοφορίας.
Η  ACP, οι άλλοι διοργανωτές, οι εκπρόσωποι ACP και οι σύλλογοι τους, δεν μπορούν και δεν αποδέχονται ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια ενός brevet.

 

Άρθρο 6: Για νυχτερινή οδήγηση, τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα εμπρός και πίσω με φώτα που να συνδέονται σταθερά με το όχημα. Τα φώτα πρέπει να είναι σε πλήρη ικανότητα λειτουργίας σε όλες τις περιπτώσεις (έντονα συνίστανται τα εφεδρικά φώτα, και οι εφεδρικοί γλόμποι είναι υποχρεωτικοί). Τουλάχιστον ένα από τα πίσω φώτα πρέπει να είναι σε σταθερή (αντί να αναβοσβήνει) λειτουργία. Οι ποδηλάτες που δεν συμμορφώνονται με όλες αυτές  τις απαιτήσεις, δεν θα επιτρέπεται να ξεκινήσουν.
  Τα φώτα πρέπει να είναι σε λειτουργία από το σούρουπο έως την αυγή και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή που υπάρχουν συνθήκες χαμηλής ορατότητας (βροχή, ομίχλη, κλπ...). Κάθε ποδηλάτης, είτε συμμετέχει ως μέλος μιας ομάδας είτε μόνος του, πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με αυτήν την απαίτηση. Όλοι πρέπει να χρησιμοποιούν τα φώτα τους!  Όλοι οι ποδηλάτες πρέπει να φορούν ένα αντανακλαστικό γιλέκο, ζώνη, τιράντες, ή κάποια άλλη συσκευή που να τοποθετεί ευκρινώς ανακλαστικό υλικό στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του αναβάτη. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των κανόνων νυχτερινής ποδηλασίας θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό του αναβάτη.

 

Άρθρο 7: Κάθε αναβάτης πρέπει να είναι αυτάρκης. Δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα που να ακολουθούν ή οποιουδήποτε είδους υποστήριξη στη διαδρομή. Προσωπική υποστήριξη επιτρέπεται μόνο στα σημεία ελέγχου. Τυχόν παραβίαση αυτής της απαίτησης θα οδηγεί σε άμεσο αποκλεισμό.
  Στην εκκίνηση, εάν ο διοργανωτής δημιουργεί ομάδες, καθώς ο καθένας έχει τον δικό του ρυθμό, ο αναβάτης μπορεί να φύγει εκτός ομάδας ανά πάσα στιγμή. Κανένας ποδηλάτης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της ομάδας. Όλα τα διακριτικά σήματα (φανέλα, περιβραχιόνιο, κτλ...) ή ο τίτλος (αρχηγός) δεν επιτρέπονται. Όλοι οι ποδηλάτες πρέπει να συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο και να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους κώδικες του οχήματος, τους νόμους και τους κανονισμούς. Όλοι οι αναβάτες υποχρεούνται να σεβαστούν τα τοπικά ήθη και έθιμα σε ότι αφορά την ευπρέπεια.

 

Άρθρο 8: Κατά την έναρξη, κάθε αναβάτης θα λαμβάνει μια κάρτα brevet και ένα φύλλο διαδρομής , το οποίο θα δείχνει τη διαδρομή και την θέση των σημείων ελέγχου. Οι αναβάτες πρέπει να παραμένουν στη διαδρομή. Εάν ένας αναβάτης αφήσει τη διαδρομή, θα πρέπει να επιστρέψει στο ίδιο σημείο της διαδρομής που την άφησε, για να συνεχίσει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν συντομεύσεις ή παρακάμψεις από τη διαδρομή, εκτός αν ορίζεται από τον διοργανωτή. Οι αναβάτες πρέπει να σταματήσουν σε κάθε σημείο ελέγχου για να σφραγίσουν  την κάρτα τους. Οι διοργανωτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν κρυφά σημεία ελέγχου κατά μήκος της διαδρομής. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλοι θα μείνουν στην προκαθορισμένη διαδρομή.

  Ο διοργανωτής πρέπει να χρησιμοποιήσει τις κάρτες της λέσχης Audax Club Parisien ή τις τοπικές κάρτες brevet οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη λέσχη Audax Club Parisien.

 

Άρθρο 9: Οι διοργανωτές μπορούν να έχουν σημεία ελέγχου χωρίς να είναι κάποιο μέλος της διοργάνωσης παρόν. Σε αυτά σημεία ελέγχου οι αναβάτες πρέπει να σφραγίσουν την brevet  κάρτα τους σε μια τοπική επιχείρηση, την οποία ο διοργανωτής έχει καθορίσει ως σημείο ελέγχου, όπως ένα παντοπωλείο ή ένα βενζινάδικο. Οι πληροφορίες που πρέπει να σημειωθούν σε αυτό το σημείο ελέγχου πάνω στην κάρτα brevet, περιλαμβάνουν την ώρα και την ημερομηνία (για brevets που εκτείνονται πέρα των 24 ωρών) διέλευσης.
 Για τα μη επανδρωμένα σημεία ελέγχου, στα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο μέσο για να σφραγιστεί η κάρτα (για παράδειγμα άφιξη τα μεσάνυχτα) , ο ποδηλάτης μπορεί είτε (1) να ταχυδρομήσει μια κάρτα με τις πληροφορίες του σημείου ελέγχου (ώρα, ημερομηνία ,πλήρες όνομα του αναβάτη, υπογραφή και το όνομα του συλλόγου του) προς τον διοργανωτή brevet  ή (2) να αναγράψει στην κάρτα brevet του μια χαρακτηριστική πληροφορία ενός προκαθορισμένου ορόσημου ή σημείου αναγράφοντας επίσης την ώρα και την ημερομηνία επίσκεψης. Όταν ο αναβάτης ταχυδρομεί μια κάρτα θα πρέπει να αναγράψει στην κάρτα brevet στο αντίστοιχο σημείο ελέγχου : «PC», ακολουθούμενο από την ημερομηνία και ώρα που ταχυδρομήθηκε η κάρτα. Ο διοργανωτής έχει την αρμοδιότητα να καθορίσει ποια επιλογή θα επιτραπεί για κάθε ένα συγκεκριμένο σημείο ελέγχου .
  Εάν λείπει σφραγίδα από κάποια σημείο ελέγχου, εάν λείπουν οι χρόνοι από κάποια σημεία ελέγχου , ή συμβεί απώλειας της κάρτας brevet, ανεξάρτητα από την απόσταση που έχει διανύσει ο ποδηλάτης, θα οδηγείται σε αποκλεισμό. Κάθε ποδηλάτης είναι υπεύθυνος για την επιμελή και σωστή συμπλήρωση της κάρτας brevet του σε κάθε σημείο ελέγχου.

 

Άρθρο 10: Τα χρονικά όρια διαφέρουν για κάθε brevet ανάλογα με την απόσταση . Αυτά είναι: (σε ώρες και λεπτά , ΩΩ:ΛΛ) 13:30 για 200 χλμ, 20:00 για 300 χλμ, 27:00 για 400 χλμ, 40:00 για 600 χλμ, και 75:00 για 1000 χλμ .
  Επιπλέον, οι ποδηλάτες πρέπει να φτάσουν σε κάθε σημείο ελέγχου μεταξύ της ώρας έναρξης και λήξης της προθεσμίας που καθορίζεται για το εκάστοτε σημείο ελέγχου. Αυτοί οι χρόνοι αναφέρονται στην κάρτα brevet  με τις πληροφορίες του κάθε σημείου ελέγχου. Αν ένας αναβάτης φτάσει σε ένα σημείο ελέγχου αφότου έχει κλείσει και ο διοργανωτής έχει βεβαιωθεί ότι η αργοπορία του ποδηλάτη οφείλεται στην εμφάνιση απρόβλεπτων καταστάσεων και σε κάτι πέρα από τον έλεγχο του ποδηλάτη (όπως η διακοπή για να βοηθήσει σε ένα τροχαίο ατύχημα ή ένα κλείσιμο δρόμου), τότε ο διοργανωτής μπορεί να παρεκκλίνει του γεγονότος ότι ο ποδηλάτης έφτασε στο σημείο έλεγχου αργά και να του επιτρέψει να συνεχίσει. Ανεπαρκές ποδήλατο ή συντήρηση εξοπλισμού, κόπωση, έλλειψη φυσικής κατάστασης, πείνα  κλπ, δεν είναι απρόβλεπτες και πέραν του ελέγχου του αναβάτη συνθήκες και ως εκ τούτου δεν θα χρησιμεύσουν ως δικαιολογία για την καθυστέρησή του. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η αποτυχία να περάσει από όλα τα σημεία ελέγχου, ακόμη και αν έχει ολοκληρώσει το  brevet  στην προκαθορισμένη προθεσμία, θα οδηγήσει σε αποκλεισμό .

 

Άρθρο 11: Κάθε απάτη, εξαπάτηση, ή σκόπιμη παραβίαση αυτών των κανόνων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του αναβάτη από όλες τις ACP εκδηλώσεις.


Άρθρο 12: Κατά τον τερματισμό, ο αναβάτης πρέπει να υπογράψει την κάρτα brevet του και να την επιστρέψει στον διοργανωτή της εκδήλωσης. Η brevet κάρτα θα επιστραφεί στον αναβάτη αφότου έχει ελεγχθεί και εφόσον έχει εκδοθεί ένας αριθμός πιστοποίησης. Εάν στην εκδήλωση χαθεί κάποια κάρτα brevet, δεν θα γίνει καμία αντικατάσταση της κάρτας στον αναβάτη. Τα brevets δεν είναι ανταγωνιστικές εκδηλώσεις, οπότε δεν πραγματοποιείται κατάταξη αναβατών. Αναμνηστικά μετάλλια για κάθε brevet είναι διαθέσιμα για αγορά. Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν ένα μετάλλιο θα πρέπει να σηματοδοτήσουν την brevet κάρτα τους αναλόγως. Η πληρωμή είναι απαραίτητη στον τερματισμό.

 

Άρθρο 13: Μετάλλια : Τα μετάλλια που συμβολίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση των brevets είναι: χάλκινο μετάλλιο για 200 χλμ, επάργυρο μετάλλιο για 300 χλμ, βερμιγιόν μετάλλιο για 400 χλμ, χρυσό μετάλλιο για 600 χλμ, και ασημένιο μετάλλιο για 1000 χλμ. Ο σχεδιασμός των μεταλλίων αλλάζει μετά από κάθε PBP. Το κόστος για τα μετάλλια καθορίζεται από το διοργανωτή της εκδήλωσης .
Σούπερ Randonneur : Αυτός ο τίτλος κερδίζεται από κάθε ποδηλάτη που συμπληρώνει μια σειρά brevets (200, 300, 400 και 600 χλμ) μέσα στο ίδιο έτος. Ένα μετάλλιο είναι επίσης διαθέσιμο για εκείνους που κατέχουν αυτόν τον τίτλο. Οι αναβάτες θα πρέπει να παρέχουν δικαιολογητικά στον διοργανωτή brevet  καθώς και την αντίστοιχη πληρωμή. Ο διοργανωτής μπορεί να λάβει το μετάλλιο εφόσον επαληθευτούν οι αριθμοί πιστοποίησης brevet του ποδηλάτη .


Άρθρο 14: Ένα brevet  πρέπει να γίνεται μόνο του και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη συμμετοχή του ποδηλάτη σε άλλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με αυτό.


Άρθρο 15: Όλα τα έγγραφα σχετικά με BRM σε μια γεωγραφική περιοχή, όπως κατατάξεις, βραβεία, προκλήσεις κλπ, καθώς και με τους ποδηλάτες όπως και με συλλόγους, είναι αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του εκπροσώπου ACP και του οργανισμού του.

 

Άρθρο 16: Οι διοργανωτές εκδηλώσεων μπορούν να προγραμματίσουν εκδηλώσεις μόνο στην γεωγραφική περιοχή τους στο ACP ημερολόγιο, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται το σημείο εκκίνησης. Οι διοργανωτές πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά την κάρτα brevet της δικής τους γεωγραφικής περιοχής.
  Ένας διοργανωτής (ειδικότερα ένας σύλλογος στα σύνορα) θα είναι σε θέση να εμφανιστεί και δεύτερη φορά στο ACP ημερολόγιο, ως "διοργανωτής συνδεδεμένος" με άλλη γεωγραφική περιοχή/ζώνη, κατόπιν συμφωνίας με τον εκπρόσωπο της ACP για αυτή τη γεωγραφική περιοχή/ζώνη, έχοντας την επίσημη υποχρέωση να εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 17: Λαμβάνοντας μέρος σε ένα brevet, οι ποδηλάτες αποδέχονται τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς τους και ότι οι χρόνοι που θα πραγματοποιήσουν θα δημοσιεύονται από τους διοργανωτές στα αποτελέσματα. Η ταυτότητά τους δε θα χρησιμοποιηθεί ποτέ για εμπορικούς σκοπούς και δε θα διαβιβαστεί σε κάποιον τρίτο για το σκοπό αυτό.

 

Άρθρο 18: Κάθε ποδηλάτης που εγγράφεται για, και ξεκινά, ένα brevet, συμφωνεί με τις ενέργειες με το ακόλουθο: Οποιοδήποτε παράπονο ή ερώτηση σχετικά με το brevet ή την διοργάνωσή του, πρέπει να υποβληθεί στον διοργανωτή εγγράφως, εντός 48 ωρών από το τέλος του brevet. Ο διοργανωτής θα εξετάσει την καταγγελία και θα την προωθήσει , με την πρότασή του, στην “Commission des Randonneurs” της Audax Club Parisien για τη Γαλλία ή στον τοπικό εκπρόσωπο της  ACP, που είναι υπεύθυνος για τις εκτός Γαλλίας, τελικές αποφάσεις.


Άρθρο 19: Κάθε ερώτημα σχετικά με την τελική απόφαση θα αποστέλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της Audax Club Parisien με τις συστάσεις του εκπροσώπου της ACP. Το διοικητικό συμβούλιο της Audax Club Parisien θα είναι ο τελικός κριτής των όποιων παραπόνων ή ερωτήσεων που προκύπτουν, τα οποία δεν μπορούν να καλυφτούν ρητά με αυτούς τους κανόνες.

 

 

Ποινές του Paris - Brest - Paris

οι οποίες ισχύουν και στα Ελληνικά Brevets

 

Προσπέρασμα αυτοκινήτων / μοτοσυκλετών της διοργάνωσης στην αρχή του brevet: 1 ώρα

Οδήγηση τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας χωρίς φώτα: 1 ώρα

Παράβαση του ελληνικού Κ.Ο.Κ: 1 ώρα

Οδήγηση πίσω από κάποιον που δεν συμμετέχει στην εκδήλωση ("κολλητήρι"): 1 ώρα

Μόλυνση του περιβάλλοντος: 2 ώρες

Γιλέκο που δεν φοριέται ή δεν φαίνεται τη νύχτα: 2 ώρες

Άρνηση υπακοής στους εθελοντές των σημείων ελέγχου: 2 ώρες

Δηλωμένο όχημα συνοδείας, το οποίο παρόλο που παρακλήθηκε για αυτό, δεν                                ακολουθεί εναλλακτικό δρομολόγιο: 2 ώρες

Υποστήριξη ή βοήθεια δεχόμενη στο δρόμο ή σε πόλεις, από μη εξουσιοδοτημένα                            άτομα: 5 ώρες

Απρεπής συμπεριφορά του ποδηλάτη ή του πληρώματος συνοδείας του στους                                 εθελοντές των σημείων ελέγχου: 5 ώρες

 

 

 

Κανόνες για τους διοργανωτές

Εισαγωγή

  Σύλλογοι / Διοργανωτές ζητούν άδεια για την οργάνωση εκδηλώσεων Brevets de Randonneurs Mondiaux (BRM) και δεσμεύονται, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, να εφαρμόζουν οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις, αυστηρά τους κανόνες των  BRM, καθώς και να συμμορφώνονται με τους πρόσθετους κανόνες για τους διοργανωτές όπως αναφέρονται παρακάτω.

   Οι BRM εκδηλώσεις δεν είναι ασήμαντα ζητήματα. Οι BRM διοργανωτές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους σοβαρά.
  Οι διοργανωτές πρέπει να σέβονται τις εκδηλώσεις και αυτούς που συμμετέχουν σε αυτές. Για να εξασφαλιστεί ότι οι BRM εκδηλώσεις θα διατηρήσουν τη φήμη, την οποία προσδοκούν για κάποιον αντάξιο του τίτλου ”Randonneur” δεν θα διστάσουν να επιβάλλουν κυρώσεις σε όποιον συμμετέχοντα παραβιάσει  οποιονδήποτε κανόνα των BRM εκδηλώσεων.

  Η Λέσχη Audax Club Parisien ευχαριστεί όλους τους εθελοντές που συμβάλλουν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών, και κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη της ποδηλασίας  μεγάλων αποστάσεων, τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό.

 

Απαιτήσεις για τη Διοργάνωση Εκδηλώσεων

  Σύλλογοι, άτομα ή οργανώσεις που ζητούν άδεια να διοργανώσουν BRM εκδηλώσεις, πρέπει να υποβάλουν τo ημερολόγιο του/των brevet(s) τους για το επόμενο έτος στον τοπικό εκπρόσωπο της ACP, πριν από την 1η Οκτωβρίου. Αυτός με τη σειρά του θα το μεταφέρει στον εκπρόσωπο της ACP για τις εκδηλώσεις BRM των χωρών του εξωτερικού, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

  Για να χαρακτηρίζονται οι εκδηλώσεις επισήμως ως Brevets de Randonneurs Modiaux, πρέπει να είναι στο επίσημο ημερολογιακό πρόγραμμα της ACP  που δημοσιεύεται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως επιτακτική ανάγκη, οι εκδηλώσεις να υποβάλλονται έγκαιρα στο ημερολόγιο αυτό. Ο τοπικός εκπρόσωπος της ACP θα ειδοποιεί αυτούς τους διοργανωτές που ζητούν την δρομολόγηση των εκδηλώσεών τους, των οποίων όμως oι εκδηλώσεις δεν θα μεταφέρονται στο επίσημο ημερολόγιο. Οι διοργανωτές είναι εξίσου υπεύθυνοι να ενημερώνουν τον τοπικό εκπρόσωπο της ACP για τυχόν ακύρωση ή αλλαγή των ημερομηνιών.

 

Αντιπρόσωποι

  Κάθε σύλλογος/οργάνωση πρέπει να ορίσει ένα επίσημο αντιπρόσωπο, ο οποίος θα χρησιμεύσει ως σύνδεσμός της με την ACP σχετικά με τις BRM εκδηλώσεις.

Ασφάλιση

  Η Λέσχη Audax Parisien απαιτεί όλοι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες, να έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

 

Διαδρομές

  Δύο αντίγραφα των διαδρομών brevet (φύλλο διαδρομής), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση για την άδεια διοργάνωσης εκδηλώσεων. Οι διαδρομές πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς. Οι διοργανωτές των οποίων οι brevet διαδρομές έχουν ήδη πιστοποιηθεί από το Audax Club  Parisien ή από τον τοπικό εκπρόσωπο της ACP (δηλαδή έχουν σφραγιστεί και τους έχει έχει δοθεί ένας αριθμός πιστοποίησης), μπορούν να υποβάλουν τον αριθμό πιστοποίησης των συγκεκριμένων διαδρομών. Στην επιστολή θα πρέπει να περιέχεται και ένας δεύτερος φάκελος με γραμματόσημο, και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου του συλλόγου, ώστε να του αποστέλλεται πίσω το αντίγραφο της πιστοποιημένης διαδρομής.

Η επιλογή της διαδρομής επαφίεται στον διοργανωτή. Ωστόσο, οι διαδρομές που αποτελούνται από την ίδια κυκλική διαδρομή πολλαπλές φορές, ανεξάρτητα από την απόσταση του brevet, δεν επιτρέπονται. Ιδανικά, οι διαδρομές πρέπει να είναι, σε δρόμους περιορισμένης κυκλοφορίας, σε δρόμους που είναι εύκολο σε κάποιον να ακολουθήσει και που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι δρόμοι πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά για νυχτερινές διαδρομές (σήμανση στο δρόμο, αρκετά καλή επίστρωση...). Είναι αναγκαίο να αποφευχθεί ενδιάμεσο πέρασμα κοντά στο σημείο του τερματισμού για να κρατηθεί το πνεύμα της μεγάλης διαδρομής και να ελαχιστοποιηθούν οι εγκαταλείψεις. Ακραίες καταστάσεις εδάφους, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ως τέτοιες, από την πρώτη δημοσίευση της διαδρομής. Η επιλογή της ημερομηνίας και της τοποθεσίας της διαδρομής θα πρέπει γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγονται ακραίες καιρικές συνθήκες (καταιγίδες, χιόνι, υπερβολικό κρύο ή ζέστη).

  Τα φύλλα διαδρομής θα πρέπει να είναι σαφή και ακριβή και να περιέχουν όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Τα χιλιόμετρα πρέπει να προσδιορίζονται από τους οδικούς χάρτες του κράτους, από ταχύμετρα, ή προγράμματα χαρτογράφησης του υπολογιστή. Ελάχιστη συνολική απόσταση για μια διαδρομή πρέπει  πάντα να είναι η επίσημη απόσταση του brevet, από την οποία μπορεί να υπάρχει υπέρβαση μερικών χιλιομέτρων.
Τα φύλλα διαδρομής, πρέπει να περιλαμβάνουν τη θέση όλων των σημείων ελέγχου, καθώς και την ώρα έναρξης και λήξης τους.

  Ένα brevet  μπορεί να έχει μόνο ένα σημείο εκκίνησης. Οι διοργανωτές στην ίδια περιοχή ή τοποθεσία μπορούν ωστόσο, να διοργανώνουν brevets που να ξεκινούν την ίδια ημερομηνία και ώρα και να χρησιμοποιούν την ίδια διαδρομή.

  Αυτή η εξαίρεση στον κανόνα επιτρέπεται μόνο σε εκείνες τις ομάδες που συμφωνούν να συντονίζουν τα σημεία ελέγχου τους, έτσι ώστε ένα σημείο ελέγχου να αποτελεί και σημείο εκκίνησης για μερικούς αναβάτες αλλά και ενδιάμεσο σημείο ελέγχου, για εκείνους που έχουν ξεκινήσει από άλλο σημείο ελέγχου.

 

Σημεία ελέγχου

  Τα σημεία ελέγχου θα πρέπει τοποθετημένα σε περίπου ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Σύμφωνα με την απόσταση, θα πρέπει να είναι ως εξής:

2 έως 4 για brevet 200 χλμ

3 έως 5 για brevet 300 χλμ

4 έως 6 για brevet 400 χλμ

5 έως 7 για brevet 600 χλμ

6 έως 10 για brevet 1000 χλμ

 

  Πρόσθετα σημεία ελέγχου  θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε άκρο της διαδρομής, καθώς και σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της διαδρομής, όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια συντόμευση διαδρομής. Επιπρόσθετα σημεία ελέγχου ενδέχεται να επανδρώνονται από μέλη της ACP με τη σύμφωνη γνώμη του εκπρόσωπου της ACP για τα BRM του εξωτερικού. Τα σημεία έναρξης και τερματισμού, θα πρέπει να είναι επανδρωμένα με ένα ή περισσότερα άτομα τα οποία επιλέγονται από τον διοργανωτή.

Το καλύτερο δυνατό θα ήταν, αυτά τα σημεία ελέγχου να είναι επανδρωμένα  συνεχώς, από την επίσημη έναρξή τους έως το επίσημο κλείσιμό τους. Και τα άλλα σημεία ελέγχου θα πρέπει επίσης να είναι επανδρωμένα. Κατά προτίμηση, τα σημεία ελέγχου θα πρέπει να βρίσκονται σε μια  εγκατάσταση, μια επιχείρηση για παράδειγμα, όπου  οι κάρτες brevet όλων των συμμετεχόντων θα ελέγχονται και θα σφραγίζονται. Η διεύθυνση της εγκατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται στην κάρτα brevet.

 

Υπολογισμός των χρόνων έναρξης και λήξης:


A – Σημείο εκκίνησης:
Έναρξη: Η ώρα έναρξης έχει οριστεί από τον διοργανωτή (Χ ώρα).
Λήξη: Ο χρόνος λήξης για το σημείο εκκίνησης είναι 1 ώρα μετά την ώρα έναρξης (X+1 ώρα).

Β - Ενδιάμεσα σημεία ελέγχου:

Έναρξη και Λήξη: Η έναρξη και η λήξη για τα ενδιάμεσα σημεία ελέγχου καθορίζονται με την προσθήκη ελάχιστου και μέγιστου χρόνου ταξιδιού στα σημεία εκκίνησης. Οι χρόνοι ταξιδίου υπολογίζονται διαιρώντας την συνολική απόσταση του εκάστοτε σημείου ελέγχου από την αρχή με μια ελάχιστη και μέγιστη ταχύτητα. Η ελάχιστη και η μέγιστη ταχύτητα ποικίλλουν ανάλογα με τη συνολική απόσταση.

Γ - Σημείο τερματισμού:

Έναρξη: Η ώρα έναρξης του σημείου τερματισμού υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως εκείνες για τα ενδιάμεσα σημεία ελέγχου, ωστόσο, η θεωρητική απόσταση είναι αυτή που χρησιμοποιείται είναι (200, 300, 400, 600, 1000 χλμ).
Λήξη: Η λήξη για το σημείο ελέγχου του τερματισμού υπολογίζεται προσθέτοντας τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο για το brevet με το χρόνο ανοίγματος του σημείου εκκίνησης. Μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος (σε ώρες και λεπτά, ΩΩ:ΛΛ) είναι οι εξής:


13:30 για 200 χλμ

20:00 για 300 χλμ

27:00 για 400 χλμ

40:00 για 600 χλμ

75:00 για 1000 χλμ

 

  Για ένα ενδιάμεσο σημείο ελέγχου στα 200 χιλιόμετρα, η ώρα  κλεισίματος είναι 13:20. Για ένα ενδιάμεσο σημείο ελέγχου στα 400 χιλιόμετρα, η ώρα κλεισίματος είναι 26:40.

 

Κάρτες Brevet

  Οι διοργανωτές θα παρέχουν μια κάρτα brevet σε κάθε συμμετέχοντα. Σε αυτή την κάρτα θα πρέπει να αναφέρονται οι θέσεις των σημείων ελέγχου, η απόσταση, το άνοιγμα και το κλείσιμο για το εκάστοτε σημείο ελέγχου. (Σημείο εκκίνησης, ενδιάμεσα σημεία ελέγχου και σημείο τερματισμού).

 

Οργάνωση προγράμματος

  Προηγούμενο έτος:
· Εγγραφή των εκδηλώσεών σας στο εθνικό ημερολόγιο.


Περισσότερο από ένα μήνα πριν:
· Τοπικές διαφημίσεις (εφημερίδες, φυλλάδια, διαδίκτυο κλπ...) .
· Ασφάλιση αστικής ευθύνης ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση που απαιτείται από την εκάστοτε χώρα .
· Κοινοποίηση της εκδήλωσης στην αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία, εφόσον απαιτείται .


Λίγες εβδομάδες πριν:
· Παραγγελία των καρτών Brevet και ενδεχομένως, ενός αναμνηστικού μεταλλίου. Το σχήμα του μεταλλίου αλλάζει το έτος μετά από το P.B.P. και  ισχύει για 4 χρόνια.
Λίγες ημέρες πριν :
· Ετοιμάστε τις κάρτες Brevet ( πληροφορίες για το brevet και τους ελέγχους ) .
· Συμπληρώστε τις κάρτες Brevet για τους προεγγεγραμμένους ποδηλάτες (πληροφορίες σχετικά με το συμμετέχοντα και το σύλλογό του) .


Πριν από την έναρξη:
· Ο διοργανωτής πρέπει να παρέχει σε κάθε ποδηλάτη τους κανόνες brevet. Οι ποδηλάτες πρέπει να εξοικειωθούν με τους κανόνες, καθώς και να συμμορφώνονται με αυτούς .
· Οι ποδηλάτες εγγράφονται στην εκδήλωση με την συμπλήρωση, μιας φόρμας εγγραφής .
· Οι εγγεγραμμένοι ποδηλάτες λαμβάνουν μια συμπληρωμένη κάρτα brevet και ένα φύλλο διαδρομής.
· Οι διοργανωτές θα πρέπει να σφραγίσουν τις κάρτες brevet των ποδηλατών και να σημειώσουν την ώρα της αναχώρησης από το σημείο εκκίνησης.

 

Κατά τη διάρκεια του Brevet:
· Σε κάθε σημείο ελέγχου οι διοργανωτές θα πρέπει να σφραγίζουν τις κάρτες διαδρομής των ποδηλατών και να σημειώνουν το χρόνο της άφιξής τους στο σημείο ελέγχου.
· Στην περίπτωση που στα σημεία ελέγχου δεν παρευρίσκεται μέλος της διοργάνωσης επιτρέπεται να συμβεί ένα από τα παρακάτω:

(1) Να σταλεί μια κάρτα από ταχυδρομείο η οποία θα πρέπει να αναγράφει την τοποθεσία, την ώρα, το όνομα, το επώνυμο και την υπογραφή του ποδηλάτη (η οποία θα ελεγχθεί κατά την παραλαβή της από τον διοργανωτή για την σφραγίδα του ταχυδρομείου),

 (2) Να προσκομιστεί η απόδειξη από ένα κατάστημα ή κάποια άλλη απόδειξη αγοράς με εγγεγραμμένη την ημερομηνία και την ώρα, ή

(3) Να γραφούν πληροφορίες σχετικά με ένα προκαθορισμένο και αναγνωρίσιμο ορόσημο (διακριτικό σημείο)  ή πινακίδα στην κάρτα brevet, καθώς και η ώρα και ημερομηνία.

  Ο διοργανωτής μπορεί να καθορίσει ποια επιλογή επιτρέπεται για ένα δεδομένο σημείο ελέγχου.

 

Στον τερματισμό:
-Ο διοργανωτής πρέπει να επαληθεύει ότι η κάθε κάρτα έχει τα εξής:

  • μια σφραγίδα από κάθε ένα από τα σημεία ελέγχου

  • την ώρα άφιξης σε κάθε σημείο ελέγχου

  • την επιλογή μεταλλίου συμπληρωμένη

  •  την υπογραφή του αναβάτη.

-Ο διοργανωτής πρέπει να υπολογίσει το συνολικό χρόνο του brevet και να το σημειώσει στην κάρτα διαδρομής του αναβάτη στον προβλεπόμενο χώρο.
-Ο διοργανωτής θα πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις κάρτες brevet, μέχρι να λάβει τα αυτοκόλλητα homologation.

 

Μετά το Brevet:
-Οι διοργανωτές θα πρέπει να συνοψίζουν τα αποτελέσματα του  brevet εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.
  Οι περιλήψεις θα πρέπει να συμπληρώνονται στην φόρμα που απαιτείται από τον εκπρόσωπο της ACP. Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των ποδηλατών που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το brevet. Η περίληψη θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το χρόνο κάθε ποδηλάτη για το brevet και ένα Χ στη στήλη «μετάλλιο» αν ο ποδηλάτης έχει αγοράσει μετάλλιο. Ο ACP κωδικός του club στο οποίο ανήκει ο ποδηλάτης, θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί. Ο εκπρόσωπος της ACP, θα πρέπει να συνοψίσει όλα τα αποτελέσματα  brevet εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης. Οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι στην φόρμα που απαιτείται από τον εκπρόσωπο της ACP για τα BRM.

-Τυχόν δημοσιευμένα αποτελέσματα του brevet θα πρέπει να καταγράφουν τους ποδηλάτες τυχαία ή με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επώνυμο και όχι με τη σειρά άφιξης των ποδηλατών ή τον συνολικό χρόνο που έχει παρέλθει. Δώστε προσοχή στους κωδικούς ACP οι οποίοι είναι έξι (6) ψηφία, για κάθε ποδηλάτη, ακόμη και για ποδηλάτες που δεν υπάγονται σε κάποιο σύλλογο. Η λίστα των κωδικών ACP, είναι διαθέσιμη από τον υπεύθυνο της ACP για τα BRM ή στον εκπρόσωπο της ACP.

  Οι διοργανωτές οι οποίοι διοργανώνουν μια BRM εκδήλωση για πρώτη φορά πρέπει επίσης να στείλουν όλες τις κάρτες brevet. Η υποχρέωση αυτή επιτρέπει στον εκπρόσωπο της ACP να βεβαιωθεί ότι ο διοργανωτής έχει κατανοήσει  πλήρως τους κανόνες BRM και τους έχει εφαρμόσει σωστά. Κάθε διοργανωτής της εκάστοτε BRM εκδήλωσης, ενδέχεται να κληθεί να υποβάλει τις κάρτες brevet για επανεξέταση από την ACP.
  Ο εκπρόσωπος της ACP θα επανεξετάσει τα αποτελέσματα brevet που υποβάλλονται από τους διοργανωτές και θα βεβαιωθεί ότι τα brevets έχουν εκτελεστεί ορθά. Μετά από τον έλεγχο, ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων brevet που υποβάλλεται από τον διοργανωτή, θα πρέπει να επιστραφεί. Το συμπληρωμένο αντίγραφο θα αναγράφει τον αριθμό πιστοποίησης του κάθε αναβάτη.
  Ένα αυτοκόλλητο με τον ίδιο αριθμό πιστοποίησης θα συμπεριλαμβάνεται. Εάν έχει γίνει παραγγελία μεταλλίων επίσης θα αποσταλούν. Τα αυτοκόλλητα πρέπει να τοποθετηθούν στις κάρτες brevet των ποδηλατών στον προβλεπόμενο χώρο.
  Οι συμπληρωμένες κάρτες και τα αγορασμένα μετάλλια θα πρέπει στη συνέχεια να επιστραφούν στους ποδηλάτες από τον διοργανωτή.

bottom of page